Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w KOPENHADZE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w KOPENHADZE

Aktualności

O szkole

O szkole

Szkoła Polska w Kopenhadze realizuje programy nauczania z poszczególnych przedmiotów, w oparciu o nową podstawę programową. Sposób funkcjonowania szkoły określony jest w Statucie Szkoły Polskiej, który został opracowany na podstawie obowiązujących rozporządzeń ministra resortu oświaty w Polsce. Rok szkolny trwa od września do czerwca (włącznie), w trakcie roku przewidziane są ferie świąteczne, jesienne i zimowe. Lekcje odbywają się w soboty, niedziele. Szkoła prowadzi nauczanie w systemie uzupełniającym, tzn. tylko z tych przedmiotów, których nie ma w szkołach bazowych do której uczniowie uczęszczają od poniedziałku do piątku.

Czytaj więcej
O szkole

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w KOPENHADZE

Adres:

Nørregade 31 1411 Kbh.K

Godziny otwarcia:
sobota
08:00 - 09:00
sobota
17:00 - 18:00