SZKOŁA POLSKA W KOPENHADZE – REKRUTACJA 2020/2021

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że rekrutacja 2020/2021 w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Kopenhadze
trwa od 1 maja 2020r. do 15 czerwca 2020r.

Przyjmujemy dzieci do szkoły podstawowej oraz do liceum w miarę wolnych miejsc.
Nauka w naszej Szkole jest bezpłatna i umożliwia poznanie języka ojczystego,
wiedzy o Polsce oraz jej obyczajów i kultury.
Szkoła wydaje świadectwa MEN dla uzupełniającego systemu nauczania. Uczniom przysługuje legitymacja szkolna posiadająca ważność na terenie Polski.

ZAPISY TRWAJĄ OD 1 MAJA DO 15 CZERWCA 2020r.
Uwaga!
Rekrutacja ze względu na pandemię odbywa się tylko w formie elektronicznej –
obowiązujący mail: spl.kopenhaga4@gmail com

Prosimy o przesyłanie wyłącznie skanów kwestionariusza i załączników.
Nie przesyłamy skanów innych dokumentów. Należy je przedstawić na początku roku szkolnego.
W tytule wiadomości prosimy wpisać „rekrutacja do klasy…”
Do dnia 30 czerwca br. – ogłoszenie wyników rekrutacji.
W dniach 1- 20 września 2020 r. zostanie przeprowadzony nabór uzupełniający
(w zależności od wolnych miejsc).

Do szkoły mogą być przyjmowane:

1. dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą,

2. dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą

oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi,jeżeli
Szkoła posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe,

Podstawą wstępnego przyjęcia dziecka jest przesłanie mailem
wypełnionych formularzy rekrutacyjnych (patrz: załączniki) na adres: spl.kopenhaga4@gmail.com

ZAPRASZAMY!