Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018:

22 września 2018.

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019:

29 czerwca 2019.

Dni wolne:

22, 29 grudnia 2018,

05 stycznia 2019,

16 lutego 2019, 

20 kwiecien 2019.