REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA W SPK W KOPENHADZE

Szanowni Państwo,

Od dnia 01 września 2017 roku SPK w Kopenhadze prowadzić będzie rekrutację uzupełniającą uczniów na rok szkolny 2017/2018. Zapisy zakończymy 15 września 2017 r. Uczniowie będą przyjmowani do poszczególnych klas w miarę posiadania wolnych miejsc. W roku szkolnym 2017/2018, po zmianie ustawy o systemie oświaty, obowiązek szkolny obejmuje wszystkie dzieci 7 – letnie ( rocznik 2010 ). Dzieci sześcioletnie będą przyjmowane w miarę posiadania wolnych miejsc. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów ( rejestrujemy dzień, godzinę i minuty zgłoszenia dziecka ). W przypadku rezygnacji ucznia z nauki w SPK, na jego miejsce przyjmowana jest kolejna osoba z listy rezerwowej, spełniająca wymogi formalne.

Dziecko należy zgłosić do szkoły poprzez:

- złożenie wypełnionego wniosku o przyjęcie ucznia do SPK  - załącznik nr1

- kwestionariusza zgłoszeniowego ucznia do SPK – załącznik nr 2

- oświadczenia ( przetwarzania danych osobowych, powiadomienia w nagłych sytuacjach, udostępnianie wizerunku ) – załącznik nr 3

- oświadczenia rodzica o spełnieniu przez dziecko obowiązku szkolnego – załącznik nr 4

- okazaniu dowodu tożsamości dziecka

- okazaniu dowodu tożsamości rodzica

 

Bardzo prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji SPK w Kopenhadze – w załączeniu. Kompletne dokumenty należy składać w szkole w soboty lub drogą elektroniczną: kopenhaga@orpeg.pl  a następnie oryginały dokumentów dostarczyć do szkoły. Dodatkowe informacje można uzyskać drogą elektroniczną pod adresem:  kopenhaga@orpeg.pl