PODRĘCZNIKI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE WSZYSTKIE PODRĘCZNIKI DLA KLAS:

I - III, IV - VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ II - III GIMNAZJUM BĘDĄ WYPOŻYCZONE UCZNIOM Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ PO ROZPOCZĘCIU ROKU SZKOLNEGO.

PROSIMY O ZAKUP WE WŁASNYM ZAKRESIE PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS I - III LICEUM. WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W ZAŁĄCZNIKU.