DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Z okazji Święta Edukacji Narodowej Państwu Nauczycielom i całej społeczności szkolnej składamy wyrazy uznania za  Państwa pracę oświatową i wychowawczą, za ogromny wkład w podtrzymywanie polskiej  tożsamości narodowej, za budowanie polskiej szkoły, spełniającej społeczne potrzeby. Jesteśmy Państwu wdzięczni za pielęgnowanie bogatej kultury polskiej, za pasję, entuzjazm oraz stałe podnoszenie kompetencji zawodowych.

Dzień Edukacji Narodowej uświadamia, jaką rolę w życiu społecznym odgrywa edukacja, szerzenie tradycji i historii polskiej poza granicami Kraju. 
Odpowiedzialność za sposób kształtowania postaw młodego człowieka spoczywa nie tylko na nauczycielach ale w dużej mierze na Rodzicach. To dzięki Ich poświeceniu i codziennej pracy nad rozwijaniem polskości dzieci obserwujemy dokonania i sukcesy polskich uczniów!

Szanowni Pedagodzy, Drodzy Rodzice, w Dniu Edukacji Narodowej  dziękujemy Państwu za pełne poświecenia działania. Życzymy satysfakcji i poczucia dumy oraz radości  z wykonywanego zawodu i osiągnięć uczniów.