2 MAJA - DZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 37, poz. 331) 2 maja obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach, w celu potwierdzenia więzi z Macierzą i jedności wszystkich Polaków, tak mieszkających w Kraju, jak i żyjących poza nim.

Z tej okazji składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia pomyślności.

Pragnę z tej okazji złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia pomyślności. Dołączam wyrazy wdzięczności za Państwa zaangażowanie na rzecz promowania polskości zarówno poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, jak i organizację wydarzeń kulturalnych w środowiskach, w których Państwo żyją oraz pracują.

Życzę, aby bycie Polakiem, było dla Państwa zawsze powodem do dumy.

Agnieszka Koterla, wicedyrektor ORPEG wraz z Zespołem pracowników