1 WRZEŚNIA - LISTY MINISTER EDUKACJI DO NAUCZYCIELI I RODZICÓW