DATY ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

ZEBRANIA Z WYCHOWAWCAMI KLAS ODBĘDĄ SIĘ PO ZAJĘCIACH W DNIACH:

22 WRZEŚNIA 2018: PO ZAKONCZENIU UROCZYSTOSCI ROZPOCZECIA ROKU SZKOLNEGO ,  ok. 11- 12

27 PAŹDZIERNIKA 2018

08 GRUDNIA 2018

09 MARCA 2019

18 MAJA 2019       

15 CZERWCA 2019