UROCZYSTY APEL Z OKAZJI 75 ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM