Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna czynna jest w godzinach: 8.00 - 8.45 oraz 15.35-16.20

Serdecznie zapraszamy uczniów i rodziców.